Shqip English

Statistika të përgjithshme për sektorin

Statistika të përgjithshme për sektorin

by: AMA

29 Shtator, 2020

Anëtarët e Shoqatës Shqiptare të Mikrofinancave raportojnë rregullisht treguesit kryesorë të veprimtarisë së tyre, në mënyrë që të ndihmojnë në krijimin e statistikave për sektorin dhe për të kuptuar dinamikën e aktivitetit të mikrofinancës. Një përmbledhje e të dhënave të sektorit gjatë viteve është paraqitur këtu.


Kontakt

contact Ama

SHOQATA MIKROFINANCA SHQIPTARE

Adresa: Rr. Ibrahim Rugova, Hyrja 9, Kati 3, Tirana

Tel:

E-mail: info@ama.com.al

 

@2020 AMA. All Rights Reserved.