Shqip English

Aktiv në financimin me karakter social, ASF është trashëgimi e një projekti ndërkombëtar, pjesë e World Vision Albania. Aktualisht Agro & Social Fund zotërohet 100% nga kapital shqiptar (Fondi BESA), dhe ka një zhvillim të qëndrueshëm nga viti në vit.

Krijuar nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, Crimson Capital Corp. dhe NorFund me synimin për të rritur aksesin në financa për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme shqiptare që nuk kanë qasje nga tregu financiar vendas, drejt një mjedisi të qëndrueshëm ekonomik.

Institucion Kursim-Krediti i i Kreditit, aktiv në treg për më shumë se 28 vjet, që synon të ofrojë një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh financiare, veçanërisht për popullatën që jeton në zonat rurale të Shqipërisë, në mënyrë që të rrisë përfshirjen financiare dhe të ndihmojë në uljen e varfërisë në vend.

Fondi BESA është një nga institucionet më të rëndësishme mikrofinanciare në Shqipëri që ofron hua mikro, të vogla dhe të mesme për individët, duke i mbështetur ata për të filluar, zgjeruar dhe përmirësuar më tej aktivitetet e tyre. Fondi BESA u shërben më shumë se 30 mijë klientëve dhe ka 82 zyra në të gjithë Shqipërinë.

IuteCredit Albania sh.a. është një institucion financiar ndërkombëtar, i përqendruar në ofrimin e mikro kredive për nevojat e konsumatorit vetëm me kartën e identitetit. Kompania filloi aktivitetin në Shqipëri në 2014 dhe aktualisht ka një rrjet të gjerë vendndodhjesh dhe zyrash partnere në të gjithë vendin.

Kredo Finance sh.p.k. u licensua nga Banka e Shqipërisë në 2017. Bazuar në përvojën në këtë industri, kompania synon të ofrojë shërbime të financimit të shpejtë për individët me procesin më të përshtatshëm të huamarrjes, pa lënë pas dore sigurinë dhe komoditetin e klientëve.

MiA Finance sh.a. është institucioni më i ri i mikrofinancës në Shqipëri, me kapital 100% shqiptar. Me një staf profesionistësh me eksperiencë të gjatë në sektorin Bankar.
MiA synon të sjellë standartin më të lartë dhe praktikat më të mira të kredidhënies në mikrofinancë. Me ekipin elitar dhe kushte konkuruese, MiA ofron produkte financiare për të gjithë klientët.
Misioni i Mia finance është të ofrojë shërbim të shpejtë, cilësor dhe transparent për mikrobizneset, agrobizneset dhe individët konsumatorë në zonat urbane dhe rurale të Shqipërisë.

Themeluar me mbështetjen e USAID dhe transformuar në 2010 në NOA SH.A., qëllimi kryesor i Institucionit ka mbetur gjithmonë të përmirësojë jetën e familjeve shqiptare duke përmbushur ëndrrat e tyre, nevojat profesionale ambicioze dhe ato financiare. NOA operon në tregun e mikrofinancave me një infrastrukturë unike dhe model operativ, i cili i mundëson stafit të saj të përshpejtojë shërbimin e ofruar për klientët e NOA brenda një dite.

Kompania e Kursim-Kreditit UniFin u krijua në Shtator 2016 me transferimin e Unionit “Jehona” në një formë të re ligjore. Që nga viti 1996, UniFin është bashkëudhëtar i fermerëve, tregtarëve, njerëzve të zakonshëm ose komuniteteve të ndryshme profesionale në Shqipëri, të cilët pasi përqafuan vlerat dhe vizionin e Institucionit, kanë gjetur tek ai mbështetjen dhe angazhimin e nevojshëm të personalizuar dhe gjithëpërfshirës.


Cfarë përfitimesh do keni nëse i bashkoheni Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare?

  • Ju do të keni një zë të unifikuar drejt institucioneve publike, rregullatorëve dhe investitorëve, së bashku me aktorët e tjerë të tregut.

 

  • Akses në të dhëna të plota dhe në kohë reale mbi sektorin e mikrofinancës.

 

  • Akses në evente, seminare, uebinare dhe sesione trajnimesh për rritjen e kapaciteteve profesionale.

 

  • Akses në rrjetet ndërkombëtare të mikrofinancës përmes anëtarësimit në AMA tek këto të fundit.

 

  • Mbështetje të pakufizuar e Shoqatës dhe anëtarëve të saj për çështje dhe shqetësime që prekin sektorin.


PROÇESI I ANËTARËSIMIT

  • Institucioni aplikues plotëson formularin në seksionin e dedikuar për kërkesat e reja të anëtarësimit.

 

  • Asambleja e Anëtarëve do ta marrë atë në konsideratë dhe do të marrë një vendim.

 

  • Vendimi do t’i njoftohet institucionit aplikues dhe do të zyrtarizohet në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë.

 

  • Institucioni aplikues do të paguajë tarifën e anëtarësimit (ose shumën e tij proporcionale në varësi të kohës së bashkimit të vitit aktual).

 

  • Institucioni aplikues do të ketë një vend në Mbledhjen e Asamblesë së Anëtarëve dhe do të përfshihet në të gjithë komunikimin që nga momenti i bashkimit e më tej.


Kodi i Sjelljes dhe Standarti i Praktikave të Mira

Të gjithë Anëtarët e Shoqatës kanë miratuar dhe zbatojnë Kodin e Sjelljes dhe Standartin e Praktikave të mira. Ky document jep udhëzime të përgjithshme mbi vlerat etike, morale dhe standartet më të larta që Insëtitucionet Anëtare duhet të ndjekin në punën e tyre të përditshme, përvec zbatimit të kuadrit ligjor dhe rregullator. Lexoni dokumentin e plotë këtu Bëhuni Anëtarë të AMA – Çon në një formë që të gjithë anëtarët e interesuar mund të aplikojnë drejtuar në info@ama.com.al me “Kërkesë e re për anëtarësim”.

become a member

Bëni kërkesë për tu bërë pjesë e përfaqësimit më të rëndësishëm të mikrofinancës në Shqipëri.


Kontakt

contact Ama

SHOQATA MIKROFINANCA SHQIPTARE

Adresa: Rr. Ibrahim Rugova, Hyrja 9, Kati 3, Tirana

Tel:

E-mail: info@ama.com.al

 

@2020 AMA. All Rights Reserved.