Shqip English

Raporti Vjetor i Aktiviteteve 2021

Raporti Vjetor i Aktiviteteve 2021

by: AMA

16 Shtator, 2022

Institucionet financiare jo-banka, të cilat e ushtrojnë veprimtarinë e tyre nën liçensimin dhe mbikëqyrjen e Bankës së Shqipërisë, ndahen në disa nën-grupe, të cilat konsistojnë në a) institucione financiare jo-banka të kredidhënies; b) Institucione Financiare të mikrokredisë; c)
institucione financiare të qirasë financiare dhe/ose faktoringut; d) institucione financiare jo-banka të pagesave; dhe e) institucione financiare jo-banka të emetimit të parasë elektronike.


Kontakt

contact Ama

SHOQATA MIKROFINANCA SHQIPTARE

Adresa: Rr. Ibrahim Rugova, Hyrja 9, Kati 3, Tirana

Tel:

E-mail: info@ama.com.al

 

@2020 AMA. All Rights Reserved.