Shqip English

Tryeza diskutimi dhe uebinare

img-post
Tryeza diskutimi dhe uebinare

Trajnim-Ligji Tatimi mbi të Ardhurat

img-post
Tryeza diskutimi dhe uebinare

Seminari me temë “Standardet e Auditit të Brendshëm dhe përmirësimi i tyre’’.

img-post
Tryeza diskutimi dhe uebinare

Qeverisja Korporative në Institucionet e Mikrofinancës


img-post
Tryeza diskutimi dhe uebinare

Hope Away from Home

img-post
Tryeza diskutimi dhe uebinare

Webinar: Huamarrje e zgjuar – Guide per oficeret e kredise

img-post
Tryeza diskutimi dhe uebinare

Uebinar – “Përditësimi i modeleve ECL për shkak të COVID-19”


img-post
Tryeza diskutimi dhe uebinare

Uebinar – E ardhmja e pagesave digjitale në Shqipëri

img-post
Tryeza diskutimi dhe uebinare

Uebinar – Financat PersonaleKontakt

contact Ama

SHOQATA MIKROFINANCA SHQIPTARE

Adresa: Rr. Ibrahim Rugova, Hyrja 9, Kati 3, Tirana

Tel:

E-mail: info@ama.com.al

 

@2020 AMA. All Rights Reserved.