Shqip English

Research and Studies

Research and Studies

by: AMA

October 8, 2020

Sondazh mbi Edukimin Financiar dhe korrelacionin e tij me statusin financiar të individëve (Tetor 2019) – Shoqata Shqiptare e Mikrofinancave publikoi gjetjet e një Kërkimi mbi lidhjen e të ardhurave të individëve dhe nivelit të edukimit financiar, të kryer nga kompania kërkimore IDRA me iniciativën e Kredo Finance. Gjetjet e këtij hulumtimi u njoftuan në një takim me përfaqësues të mediave dhe aktivistë të edukimit financiar, anëtarë të institucioneve financiare dhe organizatave. Publikimin mund ta lexoni këtu. Dokumenti

 

Sondazh mbi Ndikimin e COVID – 19 në Institucionet Mikrofinanciare në Shqipëri (Korrik 2020) Shoqata Shqiptare e Mikrofinancave (AMA) zhvilloi një sondazh me institucionet anëtare, në lidhje me ndikimin e COVID-19 në aktivitetin e mikrofinancës në Shqipëri. Raporti i përgatitur nga ky sondazh përshkruan sfidat më të rëndësishme me të cilat përballet sektori, por gjithashtu një përmbledhje të situatës aktuale dhe pritjet për periudhën vijuese. Për të lexuar sondazhin, ju lutemi klikoni këtu. Dokumenti

 

CONSUMER BEHAVIOR AND EXPECTATIONS OF INDIVIDUALS FOR THE POST COVID – 19 PERIOD (June 2021) During May – June 2021, 9 companies operating in the microfinance industry have completed the questionnaire regarding the effects of the pandemic on the customers they serve and their ongoing consumer behaviour. These individuals have expressed not only their expectations regarding their income and expenses but also their service and opinion of microfinance actors in Albania. Dokumenti

 

CONSUMER BEHAVIOUR AND POST COVID – 19 BUSINESS EXPECTATIONS (June 2021). During May – June 2021, 9 companies operating in the microfinance industry have completed the questionnaire regarding the effects of the pandemic on the customers they serve and their ongoing consumer behaviour. These individuals have expressed not only their expectations regarding their income and expenses but also their service and opinion of microfinance actors in Albania. Dokumenti

 

 


Contact

contact Ama

ALBANIAN MICROFINANCE ASSOCIATION

Address: St. Ibrahim Rugova,  Floor 3,No. 13, Tirana

Phone:

 

E-mail: info@ama.com.al

@2020 AMA. All Rights Reserved.